Deutsch Polski

Zakładanie Spółek

 

Kancelaria "JURI§T" świadczymy profesjonalne usługi z zakresu zakładania i rejestracji spółek. Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek handlowych zarówno osobowych, jak i kapitałowych. W ramach tej działalności oferujemy: 

  • sporządzenie projekty umowy uwzględniającego interesy i zamierzenia klienta,

  • nadzorowanie podpisania umowy u notariusza, jeżeli taka forma jest wymagana,

  • kompleksowe przygotowanie formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wraz ze wszelkimi niezbędnymi załącznikami (w tym również w zakresie uzyskania numeru statystycznego REGON oraz numeru NIP);

  • nadzorowanie i pilotowanie procedury rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.