Deutsch Polski

Usługi

Kancelaria JURIST Sp. z o.o. oferuje między innymi:

 • kompleksową windykację należności,
 • wywiad gospodarczy,
 • obrót wierzytelnościami,
 • konsulting,
 • negocjacje,
 • doradztwo,
 • tłumaczenia,
 • zakładanie spółek,
 • stałą reprezentację i przedstawicielstwo,
 • zastępstwo inwestycyjne,
 • prowadzenie spraw międzynarodowych i ich stały nadzór,
 • współpracę prawną,
 • kompleksową obsługę konsultingowo-językową przy zawieraniu umów.